سرفصل های مهم

هزینه ابرک


در راستای رعایت انصاف در محاسبه هزینه های مصرفی برای کاربران مختلف سرورهای ابری، میزبان کلود همانند ارائه دهندگان برجسته زیرساخت های رایانش ابری در جهان، سیستم پرداخت به ازای مصرف یا Pay as you go را برای مشترکین خود فراهم کرده است.

به این ترتیب شما تنها به ازای مصرف منابع زیرساختی ابرک خود هزینه کرده و بر خلاف سرورهای مجازی موجود در بازار، بر حسب ساعت و با پرداخت اعتبار از کیف پول حساب کاربری تان از سرویس خود استفاده خواهید کرد.

*دقت داشته باشید که در صورت روشن بودن ابرک (حتی بدون استفاده) به دلیل اختصاص منابع، هزینه مشمول سرویس شما خواهد شد. 

هزینه سرورهای ابری

نحوه محاسبه پلان های سرور ابری میزبان کلود مطابق با جدول زیر است:

هزینه ساعتی ترافیک اینترنت حافظه رم (RAM) نوع هارد فضای دیسک ابری تعداد هسته CPU دیتاسنتر
42000 تومان نامحدود 128 گیگ SSD/NVMe 400 گیگ 32 آسیاتک تهران
41000 تومان نامحدود 128 گیگ SAS 400 گیگ 32 آسیاتک تهران
38000 تومان نامحدود 60 گیگ SSD/NVMe 400 گیگ 30 آسیاتک تهران
37000 تومان نامحدود 60 گیگ SSD/NVMe 75 گیگ 30 آسیاتک تهران
37000 تومان نامحدود 60 گیگ SAS 400 گیگ 30 آسیاتک تهران
36000 تومان نامحدود 60 گیگ SAS 75 گیگ 30 آسیاتک تهران
38000 تومان نامحدود 56 گیگ SSD/NVMe 400 گیگ 28 آسیاتک تهران
37000 تومان نامحدود 56 گیگ SAS 400 گیگ 28 آسیاتک تهران
34000 تومان نامحدود 32 گیگ SSD/NVMe 200 گیگ 16 آسیاتک تهران
32000 تومان نامحدود 16 گیگ SSD/NVMe 200 گیگ 8 آسیاتک تهران
31000 تومان نامحدود 8 گیگ SSD/NVMe 200 گیگ 4 آسیاتک تهران
رایگان (یک روز) نامحدود 4 گیگ SSD 25 گیگ 2 آسیاتک تهران

مقایسه قیمت ها

مقایسه قیمت زیرساخت های ابری با ارائه دهندگان خارجی:

CPU 16 / RAM 32 CPU 8 / RAM 16 CPU 4 / RAM 8 CPU 2 / RAM 4 CPU 1 / RAM 2 Provider
$0.84 $0.42 $0.21 $0.11 $0.07 Amazon Cloud
$0.89 $0.45 $0.21 $0.11 $0.06 Microsoft
$0.72 $0.39 $0.21 $0.11 $0.05 IBM
$0.71 $0.35 $0.18 $0.09 $0.04 Google Cloud
GB/Month Storage Type Provider

$.03

$.05

$.10

EBS Cold HDD

Optimized HDD

EBS General Purpose SSD

Amazon

$.04

$.17

Standard Provisioned Space

SSD Provisioned Space

Google
$.15/$.35 Endurance Block Storage IBM

$.05

$.10

$.012

Standard Disk LRS

Standard Disk GRS

Standard Disk RA GRS

Microsoft