سرفصل های مهم

نماد ابر در تنظیمات DNS


پس از اضافه کردن هر رکورد DNS در داشبورد میزبان کلود، می توانید یک آیکن ابر مقابل هر رکورد مشاهده کنید. فعال یا روشن بودن این ابر به این معناست که ترافیک دامنه یا ساب دامنه مورد نظر، از روی سرورهای لبه (Edge) میزبان کلود عبور خواهند کرد. بنابراین تمام قوانینی که برای امنیت بیشتر و تنظیماتی که برای شتابدهی مشخص کرده اید، برای آنها اعمال خواهد شد.

در صورت خاموش بودن این ابر، ترافیک دیگر از روی CDN میزبان کلود عبور نکرده و مستقیماً به سرور اصلی شما هدایت خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در این موضوع خاموش نگه داشتن "ابر" برای برخی از رکوردهاست؛ چراکه عبور برخی درخواست ها از روی سرورهای CDN می تواند منجر به بروز اختلال شده و سرویس دهی را مختل کند. به همین دلیل توصیه می کنیم که برای مثال حالت "ابر" را برای این سرویس ها غیر فعال کنید:

git ftp email cPanel
mail local localhost imap
ssh smtp sftp mx
autodiscover webstats webmail ssl